ประวัติของจังหวะไจว์ฟ

ประวัติของจังหวะไจว์ฟ Jive เป็นจังหวะการเต้นลาตินอเมริกาที่มีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น LINDY, AMERICAN SWING หรือ rock (ROCK) และ JITTER BUG เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ แล้วคนไทยจะรู้จักและเรียกจังหวะของ jive ว่า “rock” หรือ “jive rock” ที่เห็นได้ในปัจจุบัน กล่าวคือ ต้นกำเนิดของ Jive นั้นวิวัฒนาการมาจากจังหวัด Chitterbach, Boogie-Wookie (BOOGIE- WOOGIE) และ Jazz (JAZZ) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การค้าทาสของชาวนิโกร-แอฟริกาในอเมริกาเหนือ ซึ่งมีหลายชนเผ่าได้พยายามรวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณี ดนตรี รำ และความรื่นเริงไว้เป็นหนึ่งเดียว ในด้านดนตรี ดนตรีนิโกรแบบดั้งเดิมได้มีการดัดแปลง ตามจังหวะที่กำลังเร่ง ความนิยมจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แจ๊สนี้ต่อมาพัฒนาเป็นบลูส์และจังหวะ ONE-STEP และพัฒนาเป็นจังหวะการเต้นที่รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อ Foxtrot การเต้นรำเป็นจังหวะซึ่งเดิมเรียกว่า jitterbach ซึ่งหมายถึงแมลงตัวเล็ก ๆ ที่ตื่นตระหนกและวุ่นวายนั้นเกิดจากท่วงทำนองที่เร้าใจ ได้กระตุ้นความรื่นเริงในการเต้นให้เต็มเหวี่ยงและปลดปล่อยอารมณ์อย่างเต็มที่ เมื่อมองดูจะเป็นอาการ ความตื่นตระหนกของแมลงตัวเล็กเป็นที่มาของชื่อ […]

การกำเนิดจักรวาล

การกำเนิดจักรวาล สิ่งที่อธิบายที่มาของจักรวาลได้ดีที่สุด คือ จักรวาล คือทฤษฎีของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบิกแบง เคลื่อนออกจากกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือตำแหน่งของโลกได้ทุกขณะ โดยเคลื่อนที่ไปทุกทิศทุกทางด้วยความเร็วราวกับแรงกดจากการระเบิดที่สร้างเอกภพได้ส่งผลกระทบต่อดาราจักรเหล่านั้น Georges Lemaitre บิชอปชาวเบลเยียม ทฤษฎีนี้ถูกเสนอครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 แก่นแท้ของทฤษฎีบิกแบงคือจักรวาลมีต้นกำเนิดจากแหล่งกำเนิดอะตอมเดียว แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากการสังเกตการเคลื่อนที่ของดาราจักรของ Edwin Hubble นอกจากนี้ ข้อสังเกตของฮับเบิลยังช่วยให้ทฤษฎีของเลมิตเตอร์สำเร็จด้วย การเคลื่อนที่ของกาแลคซียังเป็นปัจจัยสำคัญในการค้นพบไมโครเวฟคอสมิกโดย Arno Penzias และ Robert Wilson การแผ่รังสีพื้นหลัง หรือที่เรียกว่า Echoes of the Big Bang ในปี 1960 ต่อจากนั้น การศึกษาอื่นๆ ให้ความกระจ่างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีที่ตั้งขึ้นดังนี้ ในช่วง 10-43 วินาทีแรกของการระเบิด เอกภพยังเล็กและหนาแน่นมาก คิดว่ามีขนาดเล็กกว่าอะตอมเดิมหนึ่งล้านล้าน (1024) เท่า ในอดีตนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสี่กองกำลังพื้นฐานของธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยแรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบเข้มข้นและแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนจะรวมกันเป็นหนึ่งแรงในขณะที่จักรวาลอยู่ในสถานะพลังงานและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มันจะทำงานอย่างไร? และเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้ เราจำเป็นต้องรู้ว่าแรงโน้มถ่วงทำงานอย่างไรในอนุภาคย่อยของอะตอม ซึ่งยังไม่มีใครสามารถค้นพบได้ อีกทฤษฎีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ก็คือสสารจำนวนมหาศาลจะทำให้อนุภาคดั้งเดิมของจักรวาลมาบรรจบกันและมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน จากนั้นในเวลาน้อยกว่าเสี้ยววินาที สสารและพลังงานทั้งหมดจะขยายตัวไปรอบๆ […]

ประเพณีบุญข้าวจี่

ประเพณีบุญข้าวจี่ บุญข้าวจี่ วันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา แรมวันแรก ตอนค่ำ ถวายข้าวจี เรียกว่าวันทำบุญวันมาฆบูชานั่นเอง ข้าวจี่คือข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนแล้วย่างบนไม้เสียบเหมือนไก่ย่าง เมื่อข้าวไหม้เกรียมเอาไข่ที่ตีแล้วทาแล้วย่างอีกครั้งให้กลายเป็นไข่เคลือบข้าวเหนียว หลังจากนั้นเอาไม้ออกแล้วใส่น้ำอ้อยหรือน้ำตาลก้อนลงไปแทน เปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวยัดไส้ และนำไปถวายสามเณรในตอนเช้า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะรีบไปทำแต่เช้า เมื่อแสงสว่างก็จะลงไปที่ห้องศีลระลึก (ชาวบ้านเรียกว่าหอคอย) ข้าพเจ้าได้เชิญพระเณรมาสวดมนต์ เป็นทั้งงานบุญและเทศกาลของแต่ละหมู่บ้าน เพราะพวกเขาทำข้าวจี่ไปถวายพระหลังพระแล้วสนุกไปเอง มีคำพังเพยอีสานว่า “เดือนสามกอย เจ้าหัวจะปั้นเป็นคาง ไปเอาน้ำอ้อยมาเช็ดน้ำตา” เดือนนี้ชาวนาส่วนใหญ่ถือว่าแต่โบราณว่าเป็นเดือนขวัญข้าว คือการถวายข้าวเปลือกแก่พระสงฆ์และนิยมทำบุญที่บ้าน สวดมนต์เมื่อเสร็จพิธีแล้วไปขวัญข้าวตามประเพณีพราหมณ์ บางบ้านทำจำนวนเล็กน้อยตามพิธี คือการนำข้าวไปถวายพระสงฆ์แล้วทำพิธีทวงข้าวเล็กเพื่อบูชาบุญข้าวในเพิงหรือยุ้งฉาง เหตุผลในการทำบุญในเดือนที่สาม คงเพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรหมดภาระทำนา ชาวนาได้ข้าวในยุ้งฉางใหม่ จึงขอร่วมทำบุญถวายพระสงฆ์ สาเหตุเดิมของการทำบุญมีเรื่องเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนางปุณณทศสีได้ทำขนมครกถวายพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระ หลังจากถวายแล้ว เธอคิดว่าเขาจะไม่กินมันและอาจปล่อยให้สุนัขหรือกากิน เพราะอาหารที่เธอถวายนั้นไม่ประณีตและน่ารับประทานเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงชีวิตของปุณณทัตสติจึงสั่งให้พระอานนท์นั่งบนที่นั่ง จากนั้นเขาก็นั่งลงบนตัวฉันที่หล่อนถวายมัน ส่งผลให้มีความยินดีอย่างยิ่ง และเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้ว เธอก็บรรลุโสดาปัตติผล ด้วยบุญของการถวายขนมปังจีอีสานให้ชาวอีสานรู้ถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารดังกล่าว จึงทำข้าวจี่ถวายพระในภายหลัง ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญข้าวจี่ งานบุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม เป็นงานประเพณีที่จัดตามฮีตสิบสอง ประเพณีโบราณของชาวอีสานที่ถือว่าเป็นการทำบุญกับข้าว ในงานมีการประกวดธิดาปุณณสี และข้าวเหนียวยักษ์ ประวัติบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญข้าวจี่ นิยมแพร่หลายประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนที่สาม คือ […]